Объявление о конкурсе по маршруту №16, №28 г. Брянка

Виконавчий комітет Брянківської міської ради оголошує конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Організатором конкурсу і виконавцем функцій робочого органу є виконавчий комітет Брянківської міської ради.

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за встановленою формою, і такі документи:

1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів;

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

6) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

7) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

8 ) анкету за встановленою формою;

9) копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендентата скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаютьсяперевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документиперевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

Умови конкурсу:

1.Автотранспорт, що здійснює перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального призначення в м. Брянка, повинен відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, санітарним вимогам, бути укомплектованим згідно з Правилами дорожнього руху.

2.Транспортний засіб повинен мати сертифікат відповідності державного органу з сертифікації.

3.Учасник конкурсу повинен документально довести, що він не визнаний банкрутом або щодо нього не порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком проведення процедури санації).

4.Учасник конкурсу повинен документально довести відповідність вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

5. Учасник конкурсу повинен документально довести наявність достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів).

Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського сполучення.

6. Учасник конкурсу повинен документально довести, що не має несплачених штрафних санкцій, накладених Укртрансінспекцією, або водії учасника не мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

Переможець конкурсу зобов’язаний:

1. працювати тільки на закріплених маршрутах та виконувати затверджений замовником розклад руху автобусів, мати паспорт і схему маршруту, у разі внесення змін повідомити про це замовника.

2.забезпечити якісні та безпечні перевезення пасажирів на умовах договору та законодавством в галузі транспорту.

3. у випадку заміни транспортного засобу, державного номера автомобіля, водія перевізник зобов’язується у дводенний строк проінформувати замовника та надати йому необхідну документацію.

4. утримувати автомобільні транспортні засоби у належному технічному стані.

5. забезпечувати проведення контролю за станом здоров’я водіїв, технічного огляду автотранспорту механіком перед виїздом на лінію.

6. забезпечувати водіїв автобусів відповідною документацією на перевезення пасажирів.

7. нести відповідальність за виконання і достовірність фінансово — господарських показників.

8 застосовувати ціни (тарифи) на перевезення пасажирів, погоджені (встановлені) згідно вимог діючого законодавства. Здійснює збір виручки в відповідності з погодженими (встановленими) тарифами, з видачею пасажирам проїзних білетів встановленого зразка.

9. протягом 15-тикалендарних днів з дня укладення договору скласти паспорт маршруту (в трьох екземплярах), погодити його з відповідним відділенням ДАІ УМВС України в Луганській області, та подати паспорт Замовнику на затвердження.

10. забезпечувати на маршруті необхідну кількість рухомого складу згідно з умовами договору з регулярністю не менше 95 відсотків та несе повну відповідальність за безпеку перевезення пасажирів.

11. надавати Замовнику відомості про рухомий склад, що задіяний на маршруті, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звіт про роботу пасажирського транспорту на маршруті (кількістьмашино-днівв господарстві, кількість виконаних рейсів, кількість перевезених пасажирів, регулярність руху, кількість скоєних ДТП, укомплектованість водіями).

12. забезпечувати проведення передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів та проходження передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв з відповідними відмітками в подорожніх листах та журналах, згідно з чинним законодавством.

13. випускати на маршрут технічно справні, відповідно обладнані, екіпіровані та укомплектовані транспортні засоби, що відповідають Законам України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», Правилам дорожнього руху, вимогам екологічних норм та державним стандартам на автомобільному транспорті та забезпечує виконання персоналом Перевізника Правил надання послуг пасажирського автомобільною транспорту.

14. організовувати обов’язкове зберігання рухомого складу на власних або орендованих територіях, забезпечувати захист транспортних засобів від використання без відома їх власників (користувачів) згідно зі ст. 21 Закону України «Про автомобільний транспорт», виключати можливість випадків зберігання транспортних засобів поза межами спеціально відведених для цього територій.

15. забезпечувати суворе дотримання водіями Перевізника Правил дорожнього руху, особливо в частині розташування транспортних засобів на проїзній частині, вимог щодо зупинки та стоянки транспортних засобів, особливо в місцях зупинок на маршруті (рейсі) тощо.

16. забезпечувати наявність на транспортних засобах Перевізника талонів про проходження державного технічного огляду (ДТО) та їх відповідність до встановлених термінів проведення ДТО.

17. при виїзді автобуса на маршрут забезпечувати водія (кондуктора) наступними документами встановленого зразка:

  • копією договору на перевезення пасажирів на маршруті;
  • маршрутним листом встановленого зразка;
  • подорожнім листом;
  • квитково-обліковоюдокументацією;
  • квитками встановленого зразка;
  • схемою маршруту (рейсу);
  • трафаретами;
  • розкладом руху;
  • іншою необхідною документацією.

18. надавати інформацію пасажирам про Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, про Перевізника.

19. сприяти робочому органу конкурсного комітету у проведенні обстежень пасажиропотоків, удосконаленні мережі маршрутів (рейсів) загального користування, в тому числі у режимі маршрутного таксі.

20. у випадках ліквідації наслідків аварій, проведення масових заходів виконувати перевезення пасажирів за розпорядженням Замовника.

21. сприяти Замовнику у перевірках роботи автобусів на маршруті (рейсі), випуску автомобілів на лінію виключно з місць зберігання транспортних засобів відповідно до договору оренди або власного автогосподарства, стану вулиць і доріг, по яких прокладені маршрути (рейси), освітлення та обладнання зупинок, забезпечення безпеки перевезень пасажирів.

22. без згоди Замовника не змінювати транспортні засоби, кількість та клас (мікроавтобуси, автобуси малого класу, автобуси середнього класу, автобуси особливо великої місткості) рухомого складу на маршруті (рейсі).

23. забезпечувати безкоштовний проїзд пільгових категорій громадян при отриманні відшкодування понесених збитків згідно з чинним законодавством України.

24. забезпечувати виконання діючого законодавства України щодо тривалості робочого часу, відпочинку та оплати праці працівників, страхування водіїв, кондукторів та транспортних засобів від нещасних випадків та дорожньо-транспортнихпригод, а також своєчасної виплати заробітної плати.

25. не передоручати виконання своїх обов’язків по перевезенню пасажирів на маршруті (рейсах), які надані на обслуговування, іншій особі.

26. не використовувати рухомий склад, що належить іншій особі, без укладання відповідного договору на користування цим рухомим складом.

27. не залучати до роботи на маршруті (рейсі) водіїв без відповідної відкритої категорії (категорія «Д») та відповідного безперервного стажу роботи менше року, а також інших працівників без дотримання вимог трудового законодавства України щодо прийняття на роботу, захисту трудових прав та соціальних гарантій.

28. для перевезення пасажирів використовувати транспортні засоби, що відповідають вимогам безпеки, пасажиромісткості та комфорту.

29. здійснювати всі види обов’язкового страхування відповідно до чинного законодавства.

30. забезпечувати екіпіровку, згідно з переліком екіпіровки автобусів, працюючих на міських маршрутах:

1) передній і боковий трафарети, на яких указано номер і назва маршруту.

2) задній трафарет, на якому указано номер маршруту.

3) правила користування автобусами.

4) перелік пільгових категорій пасажирів, які користуються безкоштовним проїздом.

5) вказівні знаки місць для пільгових категорій пасажирів.

31. забезпечити дотримання норм тривалості робочого дня водія і кондуктора, згідно з діючим законодавством.

Документи для участі в конкурсі приймаються у робочі дні тижня до 9 липня 2012 року (включно) за адресою: 94100, Луганська область, м. Брянка, пл. ім. Леніна, 9, виконавчий комітет Брянківської міської ради, кабінет № 313, режим роботи з 800 до 1700, перерва з 1200 до 1248, вихідний субота і неділя.

Необхідну інформацію про об’єкт конкурсу можна отримати за адресою: 94100, Луганська область, м. Брянка, пл. ім. Леніна, 9, виконавчий комітет Брянківської міської ради, кабінет № 218, або на сайті bryanka-rada. gov.ua, по телефон (06443)5-03-37.

Телефон для довідок (06443)5-03-37. Бланки документів для участі в конкурсі надаються в управлінні економіки та комунальної власності за адресою: 94100, Луганська область, м. Брянка, пл. ім. Леніна, 9, виконавчий комітет Брянківської міської ради, кабінет № 218.

Плата за участь у конкурсі не вимагається.

Конкурс відбудеться в 9–00 8 серпня 2012 року за адресою: Луганська область, м. Брянка,     пл. ім. Леніна, 9, виконавчий комітет Брянківської міської ради, кабінет № 316.

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», «Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від03.12.2008р. № 1081 зі змінами.

 

Информация
Уважаемый посетитель, чтобы оставить комментарий к данной публикации, необходимо заполнить поля "Имя"; "Mail" и перед добавлением комментария решить арифметическую задачу.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

Украина онлайн
Рейтинг сайтов Луганска и Луганской области Яндекс.Метрика